M A T E R I Á LPrvým krokom je príprava materiálu a zvolenie správneho postupu. Technika tvorby scaglioly je ručná práca, ktorá je náročná na čas. Proces môže trvať niekoľko dní až týždňov. Výrobný postup má presne stanovené kroky, ktoré sú už stáročia overené v reštaurovaní.
T M E L E N I EVypĺňanie pórov a drobných nedokonalostí. Po stuhnutí sa opracováva ručným brúsením. Počet tmelov a následných brúsení je vždy individuálny a závisí od každého produktu. Brúsenie začína za sucha a prechádza k brúseniu a súčasne aj lešteniu vo vode.
C E S T ONa začiatku je dôležitým krokom príprava základu, ktorý nazývame cesto. Po jeho namiešaní, spracovaní a všetkých ďalších úpravách vzniká scagliola. Postup pri jeho tvorení, pigmentácii a techniky tvarovania je fáza, od ktorej závisí vzhľad výsledného produktu.
P Í L E N I EPokiaľ je potrebné vytvoriť do materiálu ryhu či nejaký otvor, preferujeme šetrnejšie ručne vŕtanie. Pokiaľ sa pri ňom vytvoria póry či vyštrbenia je potrebné sa znovu vrátiť k ďalšiemu tmeleniu. Nie je možné to predvídať ale v takomto prípade sa doba výrobného procesu predlžuje.
T V A RVyrezávanie žiadaných tvarov. Po ich vytvorení je dôležitou súčasťou čas, ktorý je potrebné dodržať, aby hmota stuhla a mohla sa ďalej opracovávať. V tejto fáze je potrebné v požadovaných podmienkach nechať materiál odpočívať približne 24 - 72 hodín.
N A P Ú Š T A N I ENapúšťanie olejmi, leštenie voskom a ďalšie kroky zabezpečujú vlastnosti materiálu, ktorými sú napríklad lesk, vodotesnosť a pevnosť. Základným olejom, ktorý sa na úpravu používa je ľanový. Poslednou úpravou je leštenie včelím voskom.
B R Ú S E N I EPrvé ručné brúsenie vytvrdnutého cesta. V tejto časti sa odhaľuje vzhľad namiešanej štruktúry. Práve v tejto časti sa naše očakávanie preklápa do reality. Podľa výsledku sa volia ďalšie kroky. Jedným z nich je doplnenie pigmentov, ktoré dotvoria a uzavrú farebnú škálu produktu.
F I N A L I Z Á C I AKonečná úprava do podoby náramku. Pokiaľ si produkt vyžaduje ďalší pridaný materiál, vo výrobnom procese pokračujeme. Aj tieto pridané zložky sú tvorené ručne v našej dielni. V neposlednom rade sa zameriavame aj na obal, v ktorom sa tiež nachádzajú prvky štukového mramoru.

VÝSLEDNÝ VZHĽAD___

Výsledný vzhľad produktov závisí od mnohých faktorov. Prvým je naša predstava, s ktorou do výroby ideme. Ten druhý a zároveň najdôležitejší je samotný výrobný proces. I keď má presne stanovené pravidlá, práve tu sa začína rozvíjať kreativita a intuícia, ktoré majú veľa krát za následok vybočenie od prvotného návrhu. Ani tento krok nie je tým posledným, po ktorom by sme vedeli presne určiť finálnu podobu produktov.

Najviac nás baví sledovať akou transformáciou celá tvorba prechádza a neistý výsledok, ktorý sa odhalí až po niekoľkých dňoch.