Scagliola – materiál

Začiatky tvorby scaglioly sa zaznamenali už v 16. storočí v období renesancie a baroka. Scagliolu môžete vidieť napríklad v Rudolfine, katedrále Pražského hradu, Národnom divadle či Obecnom dome, z pravidla v tých najstarších a najkrajších budovách sveta. Všímajte si hlavne podlahy, stĺpy, sochy apod….

Scagliola, nazývaná aj umelý alebo štukový mramor, je materiál, ktorý sa tvorí celý ručne a je základom všetkých našich produktov. Predovšetkým ju tvorí:

Prírodný minerál – sadrovec, ktorý je tepelne rozložiteľný pri 130-150 stupňov Celzia.

Druh živočíšneho lepidla používaného pri reštaurovaní.

Minerálne farebné pigmenty. Ide predovšetkým o farebné íly a horniny, ktoré sú buď prírodného zloženia alebo sa upravujú pomocou vypaľovania.

Olej získaný lisovaním zrelých semien ľanu siateho.

Prirodzený produkt vyrábaný včelami.